Behandling

Samtale

let hjertet, nyt perspektiv

Jeg vil påstå, at vi selv er med til at fastholde og forstærke vores problemer ved den måde vi forholder os til os selv og andre på. Det kan være tanker om frygt, tanker om utilstrækkelighed, tanker om, at andre ser mig på denne eller hin måde, eller måske slet ikke ser mig.

Samtalen kan kombineres med fx hypnose og terapi eller stå alene som det væsentligste terapeutiske element i din behandling.

Eksempel på en behandling

 

Klienten er blevet sagt op, føler sig rigtig dårligt behandlet, vil have hjælp til at blive robust nok til at søge nyt job, og ønsker også at blive fri for de mønstre hun har, der kunne gentage sig på en ny arbejdsplads.

Udgangspunktet for al min behandling er; at den mest grundlæggende emotion i os, som er kodet ind i vores dna, er frygten for adskillelse. Medicinen er tillid til livet, men det kan jo være svært, da frygt-energien er så stærk, at den iscenesætter sig selv på et utal af måder.


Behandlingsforløbet starter egentligt med udgangspunkt i tankefeltterapi, hvilket fjerne den kropslige og mentale uro klienten er præget af. Søvnen bliver meget bedre. Terapien ændrer også de sædvanlige reaktionsmønstre, så udfordrende situationer ikke ender i konflikt.


Samtalerne undervejs giver os begge indsigt i, hvad der ligger bag klientens "mig mod dem" forholdemåde, og den indsigt giver klienten selvindsigt og mulighed for at lægge nye strategier for hendes adfærd og kolleskab på arbejdspladsen, så hun selv signalerer tillid og inklusion.


Samtale kan også hjælpe dig til:


  • At du (og jeg) hører, hvad der fylder i dig. Ofte bliver du overrasket over, hvad der egentlig bobler frem.
  • At tage den negative eller (selv)destruktive energi ud af dine tanker og følelser.
  • At formulere mål og strategier som er i overensstemmelse med de muligheder og overskud og kræfter du har.
  • At gøre det mere tydeligt, hvad der er dit ansvar, og hvad det ikke er dit ansvar i en given situation.
  • At få perspektiv, så du kan grine af dig selv og af situationen.